Imge Özbilge

° 1987

Geboren in Vienna (AT), based in Antwerp (BE).

Imge Özbilge (°1987, Oostenrijk) heeft achtereenvolgens in Oostenrijk, Spanje, Turkije en Nederland gewoond, en verblijft sinds 2014 in Antwerpen. Na het behalen van haar bachelor in de kunsten aan de Istanbul Bilgi University, zet ze haar masterstudie eerst voort aan de St.-Joost Academie in Nederland en daarna aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.

Het uitgangspunt van haar werk is steeds het verkennen en samenbrengen van de twee schijnbaar tegengestelde visuele werelden waar ze in haar leven mee in aanraking komt: die van het ‘oosten’ en het ‘westen’. Tijdens haar onderzoek naar de mogelijkheden om Oosterse mythologieën hedendaags te visualiseren, ontwikkelt ze een passie voor miniatuurkunst. Die combineert ze met gevoel voor surrealisme en groteske absurditeit tot verhaallijnen waarin werkelijkheid en fantasie, verleden en heden met elkaar versmelten. Inhoudelijk baseert Özblige zich op de actualiteit in het Midden-Oosten en op het conflict tussen het moderne en het traditionele enerzijds, en vrijheid en emancipatie anderzijds. Op die manier balanceert haar werk steeds op de grens tussen een mijmerende dagdroom en een politieke boodschap.

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all