HEDWIG HOUBEN

Opbouw don't you know who i am photo cc12

° 1983

Geboren in Boxtel (Netherlands), leeft in Brussels (Belgium).

Hedwig Houben’s performance-gebaseerde werken richten zich op de complexe relaties die bestaan tussen objecten en hun makers, en zoeken de identiteit van beide te deconstrueren. Is het echt mogelijk iets over een individueel subject te vertellen door middel van iets dat hij of zij heeft gemaakt? In welke mate spelen onze relaties met objecten een rol bij de vorming van het zelf? Kan een object ook een biografie hebben? Haar video's, die noties van identiteitsvorming vanuit meer fenomenologische en psychoanalytische perspectieven in beschouwing nemen, documenteren performances die vaak de kunstenaar presenteren vanuit het perspectief van de derde persoon, in een narratieve dialoog met zichzelf, als kunstenaar, en met de sculpturen die ze heeft gemaakt. Vaak ontstaat deze dialoog al tijdens het maak- of transformatieproces van het object. Deze ‘relationele’ verhouding tussen de verschillende polen – de verteller, de kunstenaar en het object – wordt het onderwerp van het werk, dat openingen creëert voor het ontstaan van ideeën rond identiteiten buiten de traditionele hermetische biografie van een persoon. (NH)

Meer

Items View all

Events View all