Donna Kukama

2014 standard bank young artist for performance art donna kukama. pic timmy henny 28 2

° 1981

Geboren in ZA, leeft in Johannesburg (ZA).

Donna Kukama (°1981) gebruikt performance om de bewegingen, spanningen en emoties van de hedendaagse samenleving uit te drukken. Om de samenleving te diagnosticeren en misschien zelfs te genezen zouden we kunnen zeggen, mocht dat niet opnieuw zo'n stereotypische verklaring over Zuid-Afrika zijn. Kukama’s eigen land is haar belangrijkste terrein, hoewel ze ook elders in het Afrikaanse continent en in Europa werkzaam is. Ze treedt op in ‘echte’ ruimtes met ‘echte’ mensen, maar ze introduceert een betekenisvolle precisering: “De helft van de tijd zijn het echte ruimtes en echte mensen, en de andere helft bevinden ze zich ergens denkbeeldig in het verleden of in de toekomst.

In zijn meest doeltreffende vorm creëert Kukama's kunst tekens met een krachtig iconisch karakter en een even krachtige openheid voor sociaal-politieke interpretatie. Ze probeert solidariteit en ongebondenheid te combineren. Haar werken zijn niet alleen zinvol als commentaar op de verwachtingen en frustraties van mensen ten opzichte van de maatschappelijke realiteit, maar ook als een reactie op het kader waarin ze heeft gekozen te werken: kunstgeschiedenis in zijn ‘universele’ westers-gedomineerde vorm. (AK)

Items View all

Events View all

Ensembles View all