Cel Overberghe

Celoverberghe 1

° 1937

Geboren in Antwerp (Belgium).

‘Speels en sierlijk zijn de werken van Cel Overberghe, heldere composities in witten, zwarten en grijzen, verstrakte vormen of eenvoudige vlakken die evenwichtig over een vlak verdeeld zijn. De aanvankelijk nogal strekte invloed van Mendelson blijkt nu wel overwonnen en zal dan uiteindelijk slechts een vruchtbaar vertrekpunt blijven, van waaruit een zelfstandige stijl zich reeds duidelijk ontwikkeld.' (Marc Callewaert, 'Eerste expositie van G-58', in: Gazet van Antwerpen, 4 juni 1958)

Items View all

Events View all