Ana Torfs

° 1963

Geboren in Mortsel (), leeft in Brussels ().

Ana Torfs werkt vaak rond de gespannen relatie tussen beeld en geschreven of gesproken woord. Ze gaat op zoek naar het spanningsveld tussen fictie en realiteit.

Haar installaties worden in een verscheidenheid aan media uitgevoerd: geluid, video, fotografie, fotokopieën, diaprojecties, prints en jacquardweefsels. Kenmerkend is de manier waarop Torfs fragmenten uit de westerse politieke en culturele geschiedenis – gebaseerd op historische documenten, die door middel van zorgvuldig onderzoek worden gevonden en geïnterpreteerd –opnieuw belicht en op verrassende en actuele wijze aan ons voorstelt.

Hoewel tekst vaak aan de basis van het werk van Torfs ligt, biedt ze in de eerste plaats een sterke visuele ervaring.

Items View all

Events View all

Ensembles View all