XX-eeuwen

Vree,%20paul%20de,%20xx%20eeuwen,%201981photo%20clinckx

Paul De Vree

1981

Prent, 800 X 600 mm.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7616_M387).

In XX Eeuwen plaatst Paul De Vree twee onmiddellijk herkenbare beelden onder elkaar. Hij combineert beeldmateriaal uit de massamedia, in dit geval een krantenfoto, met een reproductie van de Laocoöngroep, een beeldhouwwerk dat dateert uit de eerste eeuw voor Christus. De Trojaanse priester en ziener Laocoön waarschuwde de Trojanen om het Trojaanse paard niet binnen te halen. Men slaat zijn raad in de wind en Laocoön wordt samen met zijn twee zonen gewurgd door de slangen van Poseidon. Het beeld kan symbool staan voor het zinloze geweld en het lijden in oorlogen. Door de confrontatie met de eigentijdse foto, wordt de achterliggende betekenis geactualiseerd. Paul De Vree wil met zijn werk ook een correctie aanbrengen op vervalste informatie en de manipulatie van emoties door de massamedia, bijvoorbeeld rond het heroïseren van oorlog. Woord en beeld versmelten in het oeuvre van Paul De Vree, dichter en beeldend kunstenaar, tot één samenhangend geheel. Zijn oeuvre evolueert steeds meer in de richting van de beeldende uitdrukking van poëzie. XX Eeuwen is te kaderen binnen de ‘poesia visiva’, of visuele poëzie. De schriftuur wordt ondergeschikt aan of vervangen door het beeld: een collage, een grafiek, een foto, een tekening,… Paul De Vree omschrijft deze werken als “sprekende beelden”. De associaties die de beelden en de tekst - in dit werk enkel nog als grafische tekens (‘XX’ – ‘EEUWEN’) - oproepen, gebruikt de kunstenaar als middel om het kritisch denken van de toeschouwer aan te zwengelen. Het werk van De Vree is uitgesproken politiek bewust en sociaal-kritische, gericht tegen militarisme, geldzucht, mediamanipulatie,... In XX Eeuwen verwijst hij naar het zinloze van oorlog voeren en het lijden dat ermee gepaard gaat. Wat is er veranderd in twintig eeuwen ‘beschaving’? Het is werk van een man die zich “met schrijnende luciditeit de vraag stelt of morgen een nieuw leven zal inluiden” (Henri-Floris Jespers). De print, een inkt-jet op doek, werd opnieuw gemaakt na het overlijden van de kunstenaar, met toestemming van de familie. Paul De Vree wilde immers zoveel mogelijk mensen bereiken met zijn werk. Om diezelfde reden brengt hij zijn sterk bewogen boodschappen in beelden. Paul De Vree, dichter en beeldend kunstenaar, ruilde het Nederlands in voor het beeld om tot een meer algemeen begrijpelijke kunst te komen.

Ensembles View all

Actors View all