The Portuguese Man of War

Portuguese man of war   sculptuur

Panamarenko

1990

Object, 126 x 63 x 53 cm .
Materials: diving gear on a metal table, plexiglas, rubber neck ring, batteries, tape, air pump with pressure gauge, electrical cable and belt with lead

Collection: Collection Joseph, Foundation MUSAE, Bredene.

"Maar dat ging allemaal niet zo simpel!  Er was om te beginnen veel te veel stroming. Ge wordt gewoon onderuitgeblazen! En als ge uiteindelijk diep genoeg in het water geraakte, dan steeg die helm met een enorme kracht omhoog. Die trok letterlijk met 22 kilo aan uwe kop, dat was niet te doen! De onderste rand van die koepel zat op den duur vlak onder uw neus in plaats van onder uw kin! Ik had dat niet voorzien." - Panamarenko

Hoewel Panamarenko al in de jaren 1960 de Walvis en de Krokodillen maakte (werken die tot zijn stille objecten behoren), creëert hij pas in 1990 zijn eerste echte watertuig: een gesofisticeerde duikuitrusting die hij The Portuguese Man of War noemt en die bedoeld is om over de lichte hellingen van de zeebodem te wandelen. Bij het duikpak horen een plastic koepelhelm en een kleine cilinderpomp van tien centimeter diameter om op de rug te dragen. De helm wordt van zuurstof voorzien door een cilinder waarvan de zuiger op- en neergaat, een waterblaas met een inhoud van vier liter die dient als extra long, en ten slotte een slurf die op het wateroppervlak blijft drijven. Panamarenko testte de duikuitrusting in 1990 op de Malediven, zoals te zien is op de kleurenafbeelding die deze installatie vervolledigt.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all