Starthuisje [Starting House]

John Körmeling

1991

Sculptuur, 28 x 10 x 12.5 cm.
Materials: steel, plaster

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK5968).

Deze maquette van een starthuisje is het ontwerp van één van de weinige daadwerkelijk gerealiseerde projecten van de Nederlandse kunstenaar John Körmeling. Het eigenzinnige starthuisje staat sinds 1992 aan een wedstrijdroeibaan te Harkstede nabij Groningen in Nederland.

"Hoewel ik wat heb met conceptuele kunst vind ik duurzame projecten erg prettig. Mijn eerste bouwwerk, Starthuisje, staat nu tien jaar aan de wedstrijdroeibaan in Harkstede. Het wordt niet langer gebruikt, want men heeft ontdekt dat het daar te hard waait om te roeien! Aan de wind heeft men nog betekenis gegeven door er windmolens neer te zetten, maar Starthuisje staat er verlaten bij. Jammer. Als ik er voorbij zou rijden, niet wetende wie het heeft gemaakt, dan zou ik zeker een foto maken omdat ik het zó mooi vind. Kunst die verwart, waarvoor je wat moet bijsturen in je hoofd om het te begrijpen, daar houd ik van." (John Körmeling)

John Körmeling is van opleiding architect. Hij houdt echter niet van rechtlijnige oplossingen, compromissen, het louter functionele of het zuiver decoratieve. Zijn energie, creativiteit en absurde ideeën kan hij dan ook eerder kwijt als kunstenaar dan als bouwmeester, hoewel zijn fascinatie voor ruimte in al zijn werk voelbaar blijft.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all