Occupying the Museum

Cockoctmboxvelde

Jan De Cock

2012

Prent, 80 x (72 x 102 cm).
Materials: white wooden box white portfolio of 80 prints; colour offset on Périgord Condat 350gr

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7812_M516).

Het werk Occupying the Museum is een tentoonstelling op papier van de bezetting Denkmal 53 in Tate Modern. Een tachtigtal kaders gaan in op verschillende aspecten van het werk van De Cock en op de reactie van toeschouwers op zijn installaties. De kunstenaar duidt zijn werken aan met ‘Denkmal’, het Duitse woord  voor ‘monument.’ Tegelijk bestaat het uit de woorden ‘denk’ en ‘mal’  en kan het dus gelezen worden als “een vorm voor het denken”, over de relatie van de kunstenaar tot de museumwereld. De Cock wil de realiteit een nieuwe vorm geven, en de toeschouwer uit zijn normale denkpatroon halen.

Media View all

Events View all

Ensembles View all