Motorisch-mentale compositie

Filip Francis

1979

Schilderij, 180 x 180 cm.
Materials: tempera, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0140).

In zijn zogeheten motorisch-mentale composities gaat Filip Francis na in hoeverre het toeval, in combinatie met andere psychofysische omstandigheden, het tot stand komen van een schilderij en dus ook het resultaat beïnvloedt. De kunstenaar realiseert schilderijen met de linkerhand, met de rechterhand, met de linkervoet, met de mond, in dronken toestand of in een rijdend voertuig. Op deze manier wil hij de toeschouwer doen nadenken over de vraag of een werk waarin het toeval meespeelt, minderwaardig zou zijn in vergelijking met andere werken. 

Deze experimenten passen binnen een ruimer onderzoek dat Filip Francis voert naar de fundamenten van de schilderkunst. De kunstenaar stelt vragen omtrent de basisvoorwaarden voor het schilderen en de mate waarin onze visuele perceptie bepalend is voor wat we zien.

Media View all

Events View all

Ensembles View all