Laid to Rest

Lay to rest2

Kerry James Marshall

1998

Video, 00:05:00.
Materials: 3-channel video installation in loop

Collection: Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, NY, and Koplin Del Rio, CA.

In een mausoleumachtige ruimte is de video-installatie Laid to Rest (1998) te zien. De video toont geanimeerde stereotiepe beelden van zwart gedrag. Personages houden zich bezig met fragmentarische, willekeurige daden van geweld, zoals overvallen en ‘drive-by-shootings’. Eronder ligt een pop opgebaard in een kist omgeven door rouwkransen. Het hokje is afgesloten. De geprojecteerde beelden kan je alleen bekijken door het onhandig gluren door kleine kijkgaten in de muren. De crypteachtige ruimte geeft ons een ongemakkelijk gevoel bij dit herdenkingsmonument.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all