La Cédille qui sourit

Rf  la cedille qui sourit  1969 photoa4avzw

George BrechtRobert Filliou

1969

Multipel, 16.3 × 20.6 × 2 cm.
Materials: enlarged matchbox containing real matchbox

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7431_M289).

De drijvende kracht achter het werk en het denken van Filliou is de Permanente creatie. Filliou helpt bij het oprichten van verschillende centra voor permanente creatie, zoals de Poïpoïdrome en La Cédille qui Sourit, en stelt voor de historische avant-garde te vervangen door het Eternal Network, ook bekend onder de naam Fête permanente.

Ed. Städtisches Museum, Mönchengladbach, 440 ex., genummerd

Events View all

Actors View all

Linked Items View all