Hidden Faces

Salvador Dalí

2007

Boek, 19.7 x 13 cm, 318 p, language: English, publisher: Peter Owen Publishers, ISBN: 9780720613049.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2024/448).

Literaire synopsis

Hidden Faces (1944, eerste edition) is de enige roman van Dalí. In een rijke, beeldende taal beschrijft Dalí de levens en liefdes van een groep aristocratische personages die – in hun schoonheid, luxe en extravagantie – het decadente Europa van de jaren 1930 symboliseren. De Comte de Grainsalles en Solange de Cladel raken verwikkeld in een vreemde liefdesaffaire, maar raken van elkaar verwijderd door eigendomstransacties, de politieke chaos van het Interbellum, de Franse Résistance, zijn huwelijk met een andere vrouw en haar verantwoordelijkheden als een landeigenaar en zakenvrouw. Het verhaal vindt plaats in Parijs, op het Franse platteland, in Casablanca (Noord-Afrika) en in Palm Springs (VS). Onder de nevenpersonages treffen we de weduwe Barbara Rogers aan, haar biseksuele dochter Veronica, Veronica’s vroegere geliefde Betka, en Baba, een verminkte Amerikaanse gevechtspiloot. De roman rondt af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, wanneer Solange sterft voor Grainsalles kan terugkeren naar zijn vroegere eigendom en zich met haar kan verenigen. Het verhaal van de verwikkelde levens van de hoofdpersonages, van de rellen in februari 1934 in Parijs tot de laatste oorlogsdagen, is een evocatie van vooroorlogs Europa en een schitterend vehikel voor de ideeën van Dalí. De waarde ervan schuilt niet alleen in de illustraties die Dalí zelf speciaal daarvoor tekende, maar ook in de synthese die het boek maakt van alle thema’s van Dalí’s kunst.

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

‘Dalí maakt een verschuiving door van de waarden die eigen zijn aan de beeldende kunsten naar die van de literaire creatie. Want terwijl Dalí’s schilderijen zo figuratief zijn dat het haast foto’s worden – en in die zin “ouderwets” zijn – worden zijn teksten versterkt door een stimulatie van alle andere zintuigen – geluid, reuk, smaak, tast – en door de impact van het ultragevoelige, het irrationele, het spirituele en het verwevene in het patroon van het menselijke leven, waarvan het hypersensitieve bewustzijn getuigt.’

- Haakon Chevalier

Authorship: Artist Author.

Genre: Autobiography, Romance.

Publishing: Publishing House.

Theme: Death, History, Love.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all