Golf, St-Malo

Matthys  danny  golf  st. malo  1975

Danny Matthys

1975

Fotografie, 23 x 53 cm.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0325).

Danny Matthys’ oeuvre omvat uiteenlopende media zoals fotografie, installatie, video, schilderkunst, assemblage en sculptuur. In zijn werk verkent hij de omgeving die hem omringt. Hij exploreert en analyseert zijn leefruimte, in de breedste zin van het woord. Hij tast de fysieke ruimte af, bestudeert en systematiseert ze. Het blootleggen van structuren is steeds belangrijker dan de esthetische kwaliteiten. Matthys wil de toeschouwer bewust maken van de complexiteit van onze perceptie. Op die manier kan je het werk zien als een geformaliseerd onderzoek naar de waarneming.

Het werk Golf St-Malo speelt met de schijnbare tegenstelling tussen de fotografie als momentopname en het vastleggen van een tijdsverloop. Het werk van Danny Matthys bekijken kan nog het best als 'lezen' omschreven worden. Het werk nodigt uit tot een lezing van links naar rechts, zoals een tekst. Dan zien we een opkomende golf die een pallet overspoelt. Maar als we de leesrichting veranderen, wordt de reeks veel minder eenduidig. De leesbaarheid van het werk van Danny Matthys gaat steeds gepaard met een bewustwording van structuren. 

Events View all

Actors View all