De paddestoelen der gramschap

Vree,%200022%20paul,%20de,%20de%20paddestoelen%20der%20gramschap,1973

Paul De Vree

1973

Fotografie, 83 x 68 cm.
Materials: photo emulsion, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BRDV_04).

Het aan de kaak stellen van het soms gewelddadig optreden van staat- en politieapparaten wordt treffend uitgedrukt in het werk De paddestoelen der gramschap. De titel verwijst naar het boek van John Steinbeck (The Grapes of Wrath, 1939) en dient hier als uitgangspunt om een overweldigende, wit-gehelmde politiemacht te omschrijven als de verpersoonlijking van een hatelijke repressie. Het gedicht is een montage van meerdere foto’s, waardoor de opeenstapeling en accumulatie van witte helmen zich, zoals een parasitaire schimmel, over het gehele beeldvlak verspreidt; het gewelddadige en agressieve karakter van de hier tentoongespreide machtsontplooiing is visueel sterk weergegeven door de zware knuppels van de zogenaamde ‘wetsdienaren’.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all