Gnoothi Se Auton

Cox jan gnoothi se auton 1980 photo m hka

Jan Cox

1980

Sculptuur, 130 x 70 x 60 cm.
Materials: mixed media

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Donated by Adriaan Raemdonck, 2014 (Inv. no. S0491_47).

Parallel met de ontwikkeling van de Martelgang, een reeks gebaseerd op de Passie van Christus, formuleert Jan Cox in Gnoothi Se Auton (1980) enige (zelf)kritiek op de artistieke en menselijke hoogmoed. Op een nachtkastje dat dienst doet als sokkel heeft hij een grote schedel in piepschuim aangebracht waarop hij de oude Delfische spreuk “Gnoothi se auton”, wat zoveel als “mens, ken je beperkingen”  betekent, heeft geschreven. Naast de wederkerende zoektocht naar het goede en de zoektocht naar vrijheid laat hij ons via de geschilderde witte pijl, een memento mori , beseffen dat we uiteindelijke allemaal zullen sterven. In werken zoals Gnoothi Se Auton (1980) assembleert Jan Cox diverse materialen vol existentiële vertwijfeling en hoop. 

Events View all

Ensembles View all

Actors View all