Interventie V

Muhkademie sterkneus photom hkaclinckx

Sterkneus

2013

Intervention, variable dimensions.
Materials: mixed media

Collection: Courtesy of the artist.

Elke interventie is een unieke, eenmalige ingreep. Dit tijdelijke karakter weerspiegeld zich op elk niveau van de interventie, van opname tot finale installatie. Iedere opname wordt slechts een maal gebruikt.

De film opname vormt de basis. Wat er gefilmd word hangt af van wat er leeft in de directe omgeving. Dit kunnen muzikanten zijn die nu het pad kruisen, maar evengoed woordkunstenaars of activisten met een boodschap.

Een interventie is maatwerk. Zo heeft de context en de aard van het evenement, het doelwit van de interventie, invloed op het gehele creatieproces. Wat gefilmd word moet kloppen met waar geprojecteerd word. Net zoals de vorm van de installatie moet kloppen binnen de ruimte of de locatie van opbouw. In het creatieproces komt het maatwerk het duidelijkst naar voren. Na het bepalen van de plaats van de projector hangt de opbouw volledig af van de projectie en van wat de projectie doet met de omgeving. Zo worden visueel sterke neveneffecten van de projectie geïntegreerd binnen de installatie.

De sterkneus interventie is een groeiend concept. Dit is de vijfde interventie. Binnen dit concept kan groei veel richtingen uit. Bijvoorbeeld. Het aandeel van de ‘modellen’ is in deze vorm passief en biedt dus veel groeimogelijkheden. De uitvoering kan alleen maar groeien wat materiaalkeuze en bouwtechniek betreft.

De sky is the limit, toch voor degene die in het concept ‘sky’ geloven...

Noot: Sterkneus is niet per definitie een persoonsgebonden naam. Het komt weliswaar van een familienaam maar kan evengoed als koepelnaam dienen. Als noemer voor moeilijk te benoemen samenwerkingen of projecten.

Events View all

Actors View all