IJsvogel

Ijsvogel 2  tentoongesteld bij deweer gallery

Panamarenko

2004

Object, 260 x 900 x 400 cm.
Materials: PVC, aluminum, iron, tape, nylon

Collection: Courtesy Deweer Gallery, Otegem, Belgium.

Panamarenko maakt constructies van een bedrieglijke eenvoud. Zijn tuigen mogen dan vaak meer essentiële elementen missen dan dat ze er bezitten, de weinige eigenschappen waarover ze wél beschikken, volstaan ruimschoots om het gevoel van deugdelijkheid en efficiëntie te wekken. Dit geldt eens te meer voor de sierlijke IJsvogel. Dit vederlichte luchttuig van doorzichtig plexiglas heeft kleine flappers aan de beide uiteinden van de vleugels, aangegeven met een rood kruisje. Dit fragiele werk is mogelijk te broos om ooit de lucht in te gaan, maar Panamarenko
dicht het bijzondere eigenschappen toe.

"Dit werk is gewoon amusement. Daar moeten geen dwaze artistieke uitspraken over gedaan worden. Het is amusement, maar aan het eind krijgt het diepte, omdat het mij iets zegt, omdat het spreekt. Omdat het iets meer heeft dan speelgoed, omdat het een soort kracht heeft, een energie. En als dat zo is, dan stel ik het tentoon." - Panamarenko

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all