Florencio Cornejo

José Gutierrez-Solana

1926

Boek, 20 x 13 cm, 80 p, language: Spanish, publisher: Devenir/Juan Pastor Editor, ISBN: 84-86419-98-0.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2025/872).

Literaire synopsis

"Florencio Cornejo verhaalt de auteur de korte reis van de protagonist van Arredondo naar Ogarrio (steden in het binnenland van Cantabrië, die verbonden zijn aan de familie Gutierrez-Solana), waar hij moet zijn voor de laatste groet van een familielid. Tijdens de nachtreis wordt onze verteller moe: slaapdronken haalt hij enkele schaarse herinneringen op aan zijn tijd met Florencio Cornejo in Madrid, rond het jaar 1873. (…) Het beste deel van het verhaal echter zijn de stukken gewijd aan de wake en de begrafenis van Florencio Cornejo. Nu eens leest het erg vrolijk, dan weer ontzettend rauw en verbitterd, boordevol zwarte humor – zo brutaal en direct dat het de lezer knock-out slaat.”

- Juan Antonio González Fuentes

Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar

“Solana schrijft als een schilder, net als Salvador Rueda en Juan Ramón Jiménez, elk op hun manier, maar niet zoveel verschillend van elkaar. Solana schildert als een schrijver, net als Goya. De schilderijen van Solana zijn even avontuurlijk als zijn verhalen en zijn verhalen even kleurrijk als zijn schilderijen. Het is niet moeilijk om de vinger te leggen op het avontuur en de kleur in de schilderijen en verhalen van Solana. Zijn wereldbeeld als schilder was hetzelfde als zijn wereldbeeld als schrijver. Hij heeft zijn eigen specifieke visie op de wereld en schetst die, zowel met pen als met penseel, zonder één twijfel, zonder één moment van zwakte, trouw aan zijn principes. (…)” “Bovendien vind ik het moeilijk om te geloven dat je één bladzijde, één schilderij of schets kan aanduiden waarin Solana niet bewust zijn eigen stijl illustreert. Zelfs als we een aantal van zijn thema’s buiten beschouwing laten – wegens te voor de hand liggend – zoals de stieren, de processies en de maskers, die herbeleefd worden, keer op keer, door zijn oeuvre, dan nog zien we op elke pagina, in elke zin van zijn teksten, ook al staan ze mijlenver van de thema’s van zijn schilderijen, een duidelijke parallel tussen de lijnen van zijn pen en zijn penseel.”

- Camilo José Cela (fragment uit zijn toespraak voor de Nobelprijs)

Authorship: Artist Author.

Creative Strategy: No Link to Artworks.

Genre: Plain Fiction, Travelogue.

Publishing: Publishing House.

Theme: Customs, Death, Landscape, Rituals, Travels.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all