KYRPWWAWAX, International Happening News, Happening in een heerlijke stad IV [KYRPWWAWAX, International Happening News]

PanamarenkoWout VercammenYoshio NakajimaDr. Hugo Heyrman

1965

Affiche, 28 x 44 cm.
Materials: black ink, pink paper

Collection: Collection M HKA, Panamarenkohuis Biekorfstraat.

De happenings waar Panamarenko bij betrokken was, gingen vergezeld van een serie aankondigingsaffiches.
Die affiches werden uitgedeeld, opgehangen in cafés of geplakt op onder meer de buitenmuren van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. De affiches werden geconcipieerd door Wout Vercammen, Hugo Heyrman en Panamarenko. De eerste affiche, ontworpen door Wout Vercammen, verwijst zowel inhoudelijk als vormelijk naar het bekende, tussen expressionisme en dadaïsme in staande werk Bezette stad (1921) van Paul van Ostaijen. Deze dadaïstische lijn werd doorgetrokken in de volgende affiches, onder meer door een gedicht uit Bezette stad om te vormen tot een collage. Heyrman bleef de techniek van de collage in zijn daaropvolgende affiches hanteren en werkte ze verder uit. De affiches hebben ertoe bijgedragen dat de happenings een titel en een vorm meekregen, waardoor hun efemere zichtbaarheid toch gewaarborgd bleef.

Affiche voor de happening (met Yoshio Nakajima, Wout Vercammen, Panamarenko, Hugo Heyrman)  op 6 augustus 1965 in Oostende.

Ook opgenomen in het tijdschrift Milkyways and happenings nr.4, p.2, 1965.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all