Tent Camera Obscura

Rv1 131 tent camera obscura

Media Archeologie
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. RV1_131).

Productie: E.Mary& Fils

Camera Obscura in tentvorm als hulpinstrument bij het tekenen in de vrije natuur.

De optische wetmatigheden van de camera obscura-vormen een belangrijk principe voor de werking van de foto & filmcamera.

De werking van de ‘donkere kamer’ vormt één van de basisprincipes van iedere foto of filmcamera. De optische werking is reeds lang gekend en gaat ver terug in de tijd, o.a. de Griekse Oudheid. Zo beschreef Aristoteles rond 300 B.C. reeds de werking en optisch principe aan de hand van geprojecteerde zonnevlekken doorheen het gebladerte van een dicht begroeid bos. Ook Leonardo Da Vinci (1452-1519) beschreef de werking en toepassing als hulpmiddel bij het tekenen. De meest herkenbaar toepassing vinden we terug in de fotocamera.

Ensembles View all