A diagram to prove the Earth's Rotundity

Rv1 132 astronomical slide

Media Archeologie
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. RV1_324).

Producent: Carpenter & Westley, London

Astronomische mechanische toverlantaarnplaat ter illustratie van de ronding van de aarde.

Ensembles View all