Some like it hot

Vree,%20paul,%20de,%20some%20like%20it%20hot

Paul De Vree

1979

Prent, 630 x 410 mm.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7286_M238_02).

In zijn poesia visiva verwerkte De Vree fotografisch materiaal meestal in de vorm van collages, becommentarieerd door een soms ironische of satirische tekst, die via allerhande associaties het geweten en het bewustzijn van de toeschouwer wil aanspreken. Naast de aanklacht van geweld en onrecht zoals het dagelijks door de massamedia wordt bericht, zal De Vree zijn ‘eros’ thematiek richten op het misbruik van de erotiek en de uitbuiting in de reclamesector van de zinnelijkheid van het vrouwelijk lichaam. Ook de seksualiteit krijgt dergelijke behandeling. In Some like it hot monteert De Vree een afbeelding van het schilderij ‘Het Pelsje’ van Rubens aan een foto van een pin-up die de woorden ‘some like it hot’ uit haar hand laat rollen. Zowel de dubbelzinnige sensualiteit van Rubens’ schilderij als de ‘brutale etaleerzucht’ van de porno-industrie worden duidelijk weergegeven. Van Mulders vergelijkt in dit verband de poëzie van De Vree met het oeuvre van L.P.Boon, waar de aandacht van de sociale wantoestanden ook met een sterke erotiek werden gecombineerd.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all