Sint-Bavopad

Matthys  0056 danny  sint bavopad  1974

Danny Matthys

1974

Fotografie
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0321).

Danny Matthys’ oeuvre omvat uiteenlopende media zoals fotografie, installatie, video, schilderkunst, assemblage en sculptuur. In zijn werk verkent hij de omgeving die hem omringt. Hij exploreert en analyseert zijn leefruimte, in de breedste zin van het woord. Hij tast de fysieke ruimte af, bestudeert en systematiseert ze. Het blootleggen van structuren is steeds belangrijker dan de esthetische kwaliteiten. Matthys wil de toeschouwer bewust maken van de complexiteit van onze perceptie. Op die manier kan je het werk zien als een geformaliseerd onderzoek naar de waarneming.

Het werk Sint-Bavopad stapt af van een strikt horizontale, seriële structuur. De beelden zijn opgebouwd als een driehoek met de punt naar boven en ook in de afzonderlijke foto’s is er sprake van een zekere verticaliteit. Naast zijn interesse in de opbouw van verschillende media, gaat Danny Matthys de confrontatie aan met structuren in de algemene zin. Structuren die voortvloeien vanuit een leefsituatie, dingen waar we dagelijks met geconfronteerd worden, zoals een wandelpad dat we kunnen besluiten te volgen… of te verlaten. 

Events View all

Actors View all