Eau Sauvage

Valérie Mréjen

2004

Boek, 17 x 10.2 cm, 92 p, language: French (available in Spanish and Swedish), publisher: Editions Allia, Paris, ISBN: 2844851363.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2025/173).

Literaire synopsis In *Eau Sauvage* werpt Mréjen een kritische blik op de verschillen tussen generaties, waarbij ze de vader-dochterrelatie herneemt die ze eerder weergaf in *Mon Grand-Père*. Deze keer is het door een valse dialoog, want we horen alleen de stem van de vader, die klaagt, misbegrijpt, probeert te begrijpen – het contact verloren met zijn nageslacht. Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar Al haar drie romans, die in 2005 samen werden uitgebracht onder de titel *Trois Quartiers*, zijn evenzeer bepaald door hun bondigheid en hun setting in Parijs als door hun uitgesproken literaire stijl — korte brokken tekst, chronologisch door elkaar gehaspeld en gefragmenteerd, zodat ze zouden kunnen dienen als uitgeschreven mini-storyboards voor een film van Mréjen. [Novel website](http://valeriemrejen.com/folio/?portfolio=eau-sauvage)

Events View all

Ensembles View all

Actors View all