Gunpoem

Gunpoem

Paul De Vree

1968

Prent
Materials:

Het gedicht Gunpoem publiceerde De Vree onder de noemer concrete poëzie, hoewel het gedicht technisch aanleunt bij de audiovisuele poëzie omdat het tevens werd uitgeschreven als partituur voor een sonorisatie. Anderzijds maakt De Vree in dit gedicht uitdrukkelijk gebruik van de figuratief-beeldende mogelijkheden van woorden en streeft de visualiteit bovendien formeel een mimesis na, waardoor het eerder aansluit bij de visuele poëzie. De spatiaal-typografische configuratie levert een totaalbeeld op dat overeenkomt met de archetypische vorm van een revolver. Door het invoegen van het woord ‘sex’ wijst De Vree ironisch op de symbolische betekenis van het geweer als metafoor voor het mannelijke geslachtsorgaan. Door onderaan het woord ‘world’ te schrijven lijkt het of het geweer op de wereld drukt.

Ensembles View all

Actors View all