M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

XX-eeuwen, 1981

Prent, 800 X 600 mm.

Vree,%20paul%20de,%20xx%20eeuwen,%201981photo%20clinckx ©image: M HKA

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7616_M387).

In XX Eeuwen plaatst Paul De Vree twee onmiddellijk herkenbare beelden onder elkaar. Hij combineert beeldmateriaal uit de massamedia, in dit geval een krantenfoto, met een reproductie van de Laocoöngroep, een beeldhouwwerk dat dateert uit de eerste eeuw voor Christus. De Trojaanse priester en ziener Laocoön waarschuwde de Trojanen om het Trojaanse paard niet binnen te halen. Men slaat zijn raad in de wind en Laocoön wordt samen met zijn twee zonen gewurgd door de slangen van Poseidon. Het beeld kan symbool staan voor het zinloze geweld en het lijden in oorlogen. Door de confrontatie met de eigentijdse foto, wordt de achterliggende betekenis geactualiseerd. Paul De Vree wil met zijn werk ook een correctie aanbrengen op vervalste informatie en de manipulatie van emoties door de massamedia, bijvoorbeeld rond het heroïseren van oorlog. Woord en beeld versmelten in het oeuvre van Paul De Vree, dichter en beeldend kunstenaar, tot één samenhangend geheel. Zijn oeuvre evolueert steeds meer in de richting van de beeldende uitdrukking van poëzie. XX Eeuwen is te kaderen binnen de ‘poesia visiva’, of visuele poëzie. De schriftuur wordt ondergeschikt aan of vervangen door het beeld: een collage, een grafiek, een foto, een tekening,… Paul De Vree omschrijft deze werken als “sprekende beelden”. De associaties die de beelden en de tekst - in dit werk enkel nog als grafische tekens (‘XX’ – ‘EEUWEN’) - oproepen, gebruikt de kunstenaar als middel om het kritisch denken van de toeschouwer aan te zwengelen. Het werk van De Vree is uitgesproken politiek bewust en sociaal-kritische, gericht tegen militarisme, geldzucht, mediamanipulatie,... In XX Eeuwen verwijst hij naar het zinloze van oorlog voeren en het lijden dat ermee gepaard gaat. Wat is er veranderd in twintig eeuwen ‘beschaving’? Het is werk van een man die zich “met schrijnende luciditeit de vraag stelt of morgen een nieuw leven zal inluiden” (Henri-Floris Jespers). De print, een inkt-jet op doek, werd opnieuw gemaakt na het overlijden van de kunstenaar, met toestemming van de familie. Paul De Vree wilde immers zoveel mogelijk mensen bereiken met zijn werk. Om diezelfde reden brengt hij zijn sterk bewogen boodschappen in beelden. Paul De Vree, dichter en beeldend kunstenaar, ruilde het Nederlands in voor het beeld om tot een meer algemeen begrijpelijke kunst te komen.

Toevoegen aan je lijst

Kunstenaar

Pdv foto 1975 icc dt 03

> Paul De Vree.

Tentoonstellingen & Ensembles

Vree  paul de  hysteria makes history  1973

> Ensemble: Poesia Visiva.