The Speed of Art

110. the speed of art  1979

Robert Filliou

1979

Multipel, 3 x (15 x 21 cm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00016).

De relatie tussen kunst en het leven. In 1977 stelde hij verschillende formuleringen voor van de relatie kunst/leven. Een poetische, een esotherische en een mathematische. De poetische: L'ART est une fonction de la VIE plus FICTION, la fiction tendant vers zéro (uit Porta Filliou). Dit werk is de mathematische beschrijving van de functie van kunst waarbij de fictie/verbeelding naar de nulgraad neigt. Op de drie fiches staan de wiskundige formules van deze stelling. Het artistieke speelt zich in dezelfde tijd/ruimte af als het leven. L'Art est ce qui rend la vie plus intéressant que l'art is een uitbreiding van de notie 'speed of Art'.

Ed. Exempla, Firenze &ed. Zona, Lugo. 90 ex. genummerd & gesigneerd

Events View all

Actors View all