Boîte optimiste n°2 - Vive Le Mariage

Filliou  0078 robert  boite optimiste no.2 vive le mariage

Robert Filliou

1969

Object, 9 x 12 x 2.5 cm.
Materials: wooden box, labels, picture

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00007).

Vertrekkend vanuit zijn idee dat goed gedaan; slecht gedaan en niet gedaan evenwaardige principes zijn creëert Robert Filiou een reeks Optimistic boxes als nieuwjaarsgeschenken. « Nouvel an Pour vous et vos amis renouvelez l'art d'offrir. Ces artistes ont conçu et réalisé pour vous des cadeaux...inquiétants insolents et baroques... De 30 à 3000 F. » (Nieuwjaar Voor u en uw vrienden, hernieuw de kunst van het geven. Deze kunstenaars ontwierpen en realiseerden storende, onbeschaamde en barokke geschenken voor u ... Van 30 tot 3000 franc.)

De edities van Robert Filliou bieden vaak een directe toegang tot de denkwereld van de kunstenaar, zoals ook bij de bekende Optimistic Boxes het geval is. Het gaat om objecten die afwisselend langs binnen en aan de buitenkant kunnen worden gelezen.

Optimistic Box N°2 uit 1969 bezingt langs buiten de lof van het huwelijk, terwijl we langs binnen de schertsende toevoeging met drie kunnen lezen – het complementerende beeld binnenin is een pornografische prent waarop twee mannen en één vrouw staan afgebeeld. 

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all