Objecten uit de Vrielynck Collectie [Objects from the Vrielynck Collection]

Zootrope

Audio-visueel materiaal
Materials:

De Robert Vrielynck collectie vormt binnen België één van de weinige grote verzamelingen die een beeld geven van de (voor)geschiedenis van de film. De verzameling, bijeengebracht door notaris Robert Vrielynck, bestaat grotendeels uit vroege filmcamera’s en projectoren en bevat daarnaast een omvangrijk aantal filmposters uit een vroege periode tot eind jaren 70. Een kleiner deel van de verzameling bestaat uit apparaten die behoren tot de voorgeschiedenis van de film, de zogenaamde pre-cinema, een term die echter meer en meer in onbruik raakt, en vervangen wordt door de term media-archeologie.

De Vrielynck collectie geeft een overzicht van de technische evoluties van het medium film over een tijdsspanne van 150 jaar. De filmapparaten bestrijken het domein van de professionele cinema en dat van de amateurfilm. Verder zitten er in de collectie een groot aantal curiosa en documenten die rechtstreeks verband houden met de geschiedenis van de cinematografie: publiciteit, foto’s, merchandising, aandelen, lobby cards, catalogi en de persoonlijke filmbibliotheek van Vrielynck. Ook bevat de collectie een aantal bijzondere apparaten zoals een authentieke camera van de gebroeders Lumière en een toverlantaarntje in de vorm van een Eiffeltoren, uitgebracht naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Parijs, 1889.

Media View all

Events View all