Série I : Schiedam, Pays-Bas

Darsi hassan s%c3%a9rie i  schiedam  pays bas 2001 photo mhkaclinckx

Hassan Darsi

2001

Fotografie, 19 x (12 x 28 cm).
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7632_M400).

*Portraits de famille (Serie 1: Schiedam-Pays-Bas)* is een onderdeel van een reeks familieportretten die Hassan Darsi maakt sinds 2001. De kunstenaar voert zijn project uit op uiteenlopende plaatsen als Casablanca, Mechelen, Bordeaux, Kaapstad en Schiedam. Hassan Darsi nodigt lokale families uit om zich te laten fotograferen in een typisch Marokkaanse fotostudio, tijdelijk opgetrokken op locatie. Elke familie wordt bovendien gevraagd een persoonlijk voorwerp mee te brengen. Het gekozen voorwerp nodigt de toeschouwer uit om na te denken over zichzelf, over wat hem zo uniek maakt. De foto is in die zin meer dan een technische weergave van een beeld. Ze legt verbanden, stemt tot nadenken en brengt iets teweeg in de mens. Vorm, medium en techniek zijn voor Hassan Darsi slechts ‘voorwendsels’ voor een werk waarin de ontmoeting centraal staat. Het uitvinden van een nieuwe vorm of de foto an sich interesseren hem niet. Het is de hernieuwde ontmoeting, gebaseerd op Darsi’s herinnering aan de ‘ouderwetse fotostudio uit zijn buurt’, die voor de kunstenaar van belang is. Hij onderzoekt met deze reeks familieportretten ook de verhouding tussen de intimiteit van de familie en de context van de grootsteden waarin ze leven. De kunstenaar wil met dit project de proportie van de grootstad terugbrengen tot een meer menselijke schaal. Met zijn acties en zijn werk wil Hassan Darsi situaties creëren, vragen stellen over de plaats van de kunst in de maatschappij en de verhouding tussen beide.

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all