Self-Portrait with Bottles and Bricks

Cragg tony zelfportret 1982 foto sybl. s.   pictures

Tony Cragg

1982

Installatie, (h) 700 cm.
Materials: plastics

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6965_M174).

Selfportrait with bottles and bricks van Anthony Cragg bestaat uit een aantal gevonden plastic voorwerpen die zorgvuldig zijn samengebracht in een figuratieve vorm, namelijk die van een mens, weergegeven in profiel. Het kunstwerk is levensgroot en bevestigd aan de muur. Boven het hoofd van de figuur hangen een aantal voorwerpen, waaronder lege flessen, bakstenen en boemerangs. Het werk dateert uit 1982, een periode waarin Cragg zich vooral van gerecycleerde objecten bedient. Hij verzamelt objecten uit de wegwerpmaatschappij die zijn afgeschreven en brengt ze samen in een structuur. Zo geeft hij de objecten een nieuwe identiteit. Door het samenbrengen van de objecten, ontstaat een nieuwe vorm, een nieuw beeld, waaraan de verschillende voorwerpen hun eigen betekenis toevoegen. De titel van het werk verwijst naar het genre van het zelfportret. Dit valt hier echter niet te verstaan als een portret van een individu, zoals bij de traditionele schilderkunst. Het moet eerder worden bekeken als een onderzoeksveld waarbinnen de mens in relatie komt te staan tot zijn omgeving en de voorwerpen in die omgeving. De menselijke figuur is hier opgevuld met plastic voorwerpen en wordt omringd door allerlei producten uit de consumptiemaatschappij: hij wordt letterlijk gedefinieerd door en gesitueerd ten opzichte van dergelijke objecten.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all