Parcours vita

Gygi  fabrice  parcours vita  2000  photo a4avzw

Fabrice Gygi

2000

Installatie, 12 x (80 x 35 cm), 12 x (25 x 35 cm).
Materials: paint, metal

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7310_M246).

In 2000 ontwierp Fabrice Gygi zijn Parcours Vita, gebaseerd op een versie van de bekende ‘fito-meters’ die ooit vele van onze bossen en parken sierden. Het is een installatie die uit 12 grote en 12 kleine, bedrukte metalen borden bestaat die de toeschouwer langs een tegendraads sportief parcours doorheen het museum leiden. Deze borden hangen tussen de andere kunstwerken in, en sporen de museumbezoeker aan tot een meer fysiek bevredigende ervaring van de kunst intra muros. Uiteraard alludeert Gygi met de titel van zijn werk (“parcours van het leven”) schertsend op de subtiele manier waarop onze lichamen in de ontspanningsindustrie (cultuur, kunst, sport) aan een bijna militaire vorm van disciplinering worden onderworpen.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all