Elective Affinities/The Truth of Masks & Tables of Affinities

At ea

Ana Torfs

2002

Multipel, limited edition of 30 copies, numbered and signed by the artist 7 clean-cut quires of 16 illustrated pages, printed on Freelife Vellum, paper lined box, 345 × 225 mm.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00049).

Een ‘boek-in-wording 

Deze editie, een ‘tekstobject’, werd in 2002 door Ana Torfs gemaakt i.s.m. grafisch ontwerper Jurgen Persijn. Elective Affinities/The Truth of Masks & Tables of Affinities, is in de eerste plaats de naam van een complexe installatie: twee op groot formaat geprojecteerde diareeksen — een schijnbaar eindeloze maskerade van twee modellen — en bedrukte plano-vellen (70 x 100 cm) op leestafels. Torfs toonde deze installatie voor het eerst in het kader van de tentoonstelling ForwArt (2002, Brussel). In deze installatie nemen tekst en beeld — zoals wel vaker in het œuvre van Torfs — een evenwaardige plaats in.

Bij een bezoek aan de tentoonstelling ontdekten we Ana Torfs´ tekst op een heel vrije en gefragmenteerde wijze, terwijl je je blik kris-kras over de teksfragmenten en foto’s op de leestafels kon laten glijden. Nu presenteert ze deze luxe-editie – de tot katernen geplooide en schoongesneden plano-vellen – waardoor je de volledige tekst ook in chronologische volgorde, als “boek” kan lezen. Een soort leesverslag waarin de kunstenares fragmenten uit diverse literaire, (auto) biografische en historische werken op een heel vrije, associatieve wijze met elkaar verbindt. Sommige citaten onderscheiden zich door een algemene, bijna programmatorische waarde: reflecties over de ‘methode’ die Ana Torfs heeft gehanteerd (het werken via associatie en suggestie, het volgen van affiniteiten en correspondenties eerder dan een hechte rationele structuur) of ruimer – ideeën over wat een kunstwerk is of zou moeten zijn. Het verband tussen een fragment en het volgende schuilt soms in een enkel woord. Toch gaat het hier overduidelijk niet om een document, wel om een zorgvuldig gecomponeerd geheel – een werk op zich, ook een beeld op zich. Het labyrintische karakter van de tekst mag dus niet misleiden: het web dat Torfs spint is geen arbitraire of vrijblijvende constructie. Een overgroot deel van de verzamelde fragmenten gaat echter over de politieke geschiedenis van Europa in de negentiende en twintigste eeuw: verhalen, getuigenissen en beschouwingen over oorlogen, vervolging, exil… Een bij voorbaat verloren poging om door het ordenen van historische vraagstukken en het verzamelen van herinneringen iets te leren over de oorsprong van het onrecht en geweld waar we dagelijks mee worden geconfronteerd; of iets te leren van hen die, soms door daden, soms alleen maar door te denken en te schrijven, weerstand hebben willen bieden tegen de perversiteit van de geschiedenis.

Ensembles View all

Actors View all