Window Performance

Foto%20op%2008 03 2012%20om%2014.21

Jan Fabre

1977

Fotografie, 63 x 93 cm.
Materials: photo print

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0365_1).

In 1977 voerde de jonge Jan Fabre in een etalage in de Offerandestraat in Antwerpen, een drukbezochte winkelstraat, een straatperformance uit. Hij liet slakken, beschilderd in de Belgische driekleur, over zijn naakte huid kruipen. Window Performance maakt deel uit van de vroege artistieke praktijk van Jan Fabre die in hoofdzaak uit performances bestaat en waarin de oorsprong ligt van zijn latere theaterwerk. In alle performances van de kunstenaar, net als in zijn latere theaterwerk, staat het fysieke, lichamelijke bewustzijn centaal. Ook het groot gevoel voor timing, enscenering en voor ruimteverdeling kenmerken zowel dit vroege werk als het vervolg. De acties van Fabre sluiten aan bij de golf van happenings van de jaren ’60 en ’70. De kunstenaar vertelt zelf dat hij de performance ‘ontdekte’ toen hij als etalagist werkte en geconfronteerd werd met (de reacties van) voorbijgangers. Deze directe confrontatie, het uitdagen van zijn publiek, het schikken van voorwerpen en het zoeken naar de juiste plaats voor de dingen kenmerken het hele oeuvre van Jan Fabre. De slakken passen perfect in de persoonlijke iconografie van de kunstenaar waarin dieren en insecten een belangrijke plaats innemen. De slak is een mooi voorbeeld van de idee van het afwezige en het aanwezige, van het verschijnen en verdwijnen, van de gedaanteverwisseling, een centraal gegeven in de beeldtaal van Fabre.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all