Pronađena skulptura [Found sculpture]

Kozaric  ivan  found sculpture  2009

Ivan Kožarić

2009

Installatie, variable dimensions.
Materials: wood

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0423).

Volgens Ivan Kožarić groeit kunst zoals mensen groeien. Het is iets levend dat voortdurend moet kunnen evolueren. Kožarić, een van de spilfiguren van de naoorlogse avant-garde in Zagreb, combineert existentialistische ideeën met constructivistische invloeden. Bij elk nieuw werk worden de beginselen van de moderne sculpturale traditie in vraag gesteld. Dit staat hem toe op een dynamisch en vernieuwende manier met kunst om te gaan. Bij Found Sculpture maakt Kožarić gebruik van houten wegversperringen (paarden). Deze 'ready-mades' worden door het gebruik van onbewuste associatie een nieuw leven toebedeeld. Vanaf het moment van ingeving worden het paarden die zijn verwikkelt in een paringsdans. Volgens de kunstenaar komt de kracht en de energie van het kunstwerk tot uiting door het intuïtieve en constructieve element dat vanaf dan in het kunstwerk verborgen zit.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all