Tentoonstellen [To Exhibit]

Tentoonstellen

Daniël Dewaele

1976

Fotografie, 6 x (52 x 39 cm).
Materials: cardboard, photographs

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0125).

Daniël Dewaele is sinds het begin van de jaren 1970 actief in de Belgische kunstscene en kruiste in die periode meermaals het pad van het Antwerpse ICC, waarvan het M HKA de officiële erfgenaam is. In het werk Tentoonstellen speelt Dewaele met het onderscheid dat in onze maatschappij gemaakt wordt tussen open en gesloten ruimten. Concreet gaat het over fysisch al dan niet toegankelijke plaatsen of terreinen. De actie van Dewaele bestaat erin om zelf bepaalde ruimten met op een bepaalde hoogte aangebrachte tape af te sluiten. “De gesloten ruimten sublimeer ik tot mijn kunstwerk, alsook de door mij aangeduide plaatsen.”

In deze performance uit 1976 zien we de kunstenaar de ingang van het Groeninge museum in Brugge afsluiten. Met acties, interventies of affiches wil Dewaele naast zijn activiteit binnen het kunstcircuit ook een rol spelen binnen de samenleving. Dewaele problematiseert de verhouding tussen kunst en maatschappij. Tegelijkertijd ziet hij voor de kunstenaar de rol weggelegd als het verbindende element tussen maatschappij en kunst. De kunstenaar als katalysator. Met het werk Tentoonstellen stelt Dewaele de kloof tussen de voorbijgangers en hetgeen zich binnenin, in het museum afspeelt scherp. 

“Met mijn werk beoog ik transformatie van gevestigde verwachtingen en gedragingen zowel binnen het frame van de kunst als binnen de samenleving.” - Daniel Dewaele

Events View all

Ensembles View all

Actors View all