Love

De%20vree love 1

Paul De Vree

1966

Prent
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp.

In een enkel geval is De Vree ook met fotografisch materiaal beeldend beginnen tekenen. Voor het gedicht Love (1973) werden ledematen van dansers uit foto’s gesneden en handig gemonteerd tot het woord ‘love’. De lichaamshoudingen, die voordien fotografisch gereproduceerd werden, zijn geïsoleerd en verschijnen op een witte achtergrond, waardoor het gefragmenteerde beeld met betrekking tot zijn leesbaarheid en werkingskracht aan niets inboet. De benen en armen vervullen echter eveneens een erotische functie door de ‘vrije’ houdingen die aangenomen worden. In 1976 werd dit gedicht als editie op 200 exemplaren uitgegeven door De Vereniging Gent.

Actors View all