Camera obscura

Rv1 171

1910

Media Archeologie
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. RV1_171).

Speelgoed camera obscura. De werking van de donkere kamer vormt één van de basisprincipes van iedere foto of filmcamera. De optische werking is reeds lang gekend en gaat ver terug in de tijd, o.a. de Griekse Oudheid. Zo beschreef Aristoteles rond 300 VC reeds de werking en optisch principe aan de hand van geprojecteerde zonnevlekken doorheen het gebladerte van een dicht begroeid bos. Ook Leonardo Da Vinci (1452-1519) beschreef de werking en toepassing van de camera obscura als hulpmiddel bij het tekenen. De meest herkenbare toepassing vinden we terug in de fotocamera waar ‘de natuur’ zichzelf tekent zonder de menselijke hand.

Events View all

Ensembles View all

Linked Items View all