Mirroscope

Rv1 154 a

1912

Media Archeologie
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. RV1_154).

De mirroscope is een speelgoed toverlantaarn voor projectie van niet transparante afbeeldingen, in tegenstelling tot projectie van transparante glasplaten met de gewone toverlantaarn. Andere benamingen zijn megascope en episcope. De hier getoonde mirroscope werd voornamelijk gebruikt door kinderen voor de projectie van kleurrijke postkaarten.

Events View all

Ensembles View all

Linked Items View all