Wall writings

2011%20a%20rua%20at%20m%20hka%20photo%20m%20hka  31

Profeta Gentileza

Andere
Materials:

“Wie goed doet, goed ontmoet” was het motto van José Datrino, of Profeta Gentileza.

In 1980 begon hij met de creatie van zijn muurgeschriften, op 56 kolommen onder het Gasômetro-viaduct. Ze bestreken een totaal gebied van 1,5 km en bedekten in totaal een oppervlakte van 350 m².

Zijn panelen hadden zeer specifieke kenmerken: dat betrof zowel het taalgebruik, als zijn symboliek en het gebruik van grafische codes en nationalistische kleuren.

In augustus 1997 bedekte een dubieuze anti-graffiti-actie van Rio’s schoonmaakploegen een grootdeel van Gentileza’s geschriften met een laag grijze verf. De restauratie van het werk begon in 1999 en eindigde in mei 2000. In 2010, ondergingen de muurgeschriften een nieuw restauratieproces.

Media View all

Events View all

Actors View all