Revolution

Hafez,%20khaled,%20revolution,%202006%20still%207

Khaled Hafez

2006

Video, 00:04:08.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7621_M389).

Revolution is een video waarin Khaled Hafez ideologie aanmerkt als één van de sterkste vormen van geloof. Zowel de zakenman als de religieuze fundamentalist worden hierin weergegeven als revolutionairen, in reactie waarop een derde, een militair, hen ombrengt. Het werk fungeert als een klassieke triptiek met drie beloftes [gelijkheid, vrijheid, eenheid], die de revolutie echter niet kan waarmaken. De militair verbeeldt de belofte om met geweld sociale gelijkheid tot stand te brengen. Het middelste videobeeld toont een zakenman, die symbool staat voor de vrije markteconomie. Met een hamer timmert hij ritmisch op spijkers, een activiteit die verwijst naar onderdrukking. Vrijheid krijgt hier een bittere bijklank, massaconsumptie wordt voorgesteld als een nieuw soort slavernij. Het derde fragment gaat over eenheid. Een religieuze fundamentalist onthoofdt met een hakbijl barbiepoppen, die symbool staan voor het Westen. De kledij en handeling van dit personage verwijzen naar het fundamentalisme, waarbinnen geen plaats is voor persoonlijke vrijheid. De verschillende figuren treden in interactie. Zowel het beeld van de Westerse zakenman, als van de Islamiet geven een overduidelijk zwart-wit beeld. Hafez behandelt in dit werk de relatie tussen het Oosten en het Westen, waarbinnen hij de kloof en de overeenkomsten tussen de twee gebieden op een symbolische manier toont.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all