Portrait of...

Emmett Williams

1977

Print, 50 x 70 cm (x 27).
Materials: portfolio, inkt op papier op karton, elk werk is gesigneerd, gedateerd en met handgeschreven titel

Collection: Collectie M HKA, Antwerpen / Collectie Vlaamse Gemeenschap (Inv. no. BK008184).

Emmett Williams (Greenville, South Carolina, 4 april 1925 - Berlijn, 14 februari 2007) was een Amerikaanse dichter, performancekunstenaar en medeoprichter van de Fluxusbeweging. Vele  fluxus kunstenaars hadden  een sterk maatschappelijke en politiek engagement maar op zich was Fluxus, in politieke zin, niet bezig met de wereld een geweten te schoppen. Fluxus wilde met zijn artistieke experimenten eerder ‘ontregelend’ werken. Humor en de voorliefde voor absurditeit zijn onlosmakelijk verbonden met Fluxus. Kunst lag voor hen ook eerder in de context dan in het kunstwerk dat 'op zich' helemaal niet eens bestaat. In deze editie maakt Williams het begrip portret los van zijn gebruikelijke functie. Er  worden  geen realistische afbeeldingen of betekenisvolle woorden gebruikt om personen voor te stellen,  de portretten worden een configuratie van punten, een combinatie van toeval en luchtige esthetiek.

Actors View all