Villa Wintermans

Geys  godelaine  villa wintermans  1991 2006  video still2

Inge Godelaine

2009

Video, 00:50:00.
Materials: Video, fotomontage

Collection: Collectie M HKA, Antwerpen (Inv. no. M00072).

Inge Godelaine trekt 18 jaar na de architectonische interventie van Jef Geys op eigen initiatief naar São Paulo om er de kinderen – intussen volwassenen − te interviewen over hun ervaring met het ter plekke geschonken bouw- en kunstwerk. De structuur van de Villa blijkt verdwenen te zijn, gerecupereerd in sloppenhuizen, verbrand en/of weggerot. De film van Godelaine wordt door Geys naar voor geschoven als de spil van een tentoonstelling over het Sao Paulo project. Daarmee wordt het verdwijnen van een ‘kunst-werk’ het blijvend fenomeen, alsof de kunstenaar zowel de vergankelijkheid als de falende eeuwigheidsdrang van kunst en architectuur te snel af wilde zijn.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all