Crystal Snowflakes

Sanguine exhibition view photo m hkacc 4 88

Yutaka Sone

2006-2007

Installatie, 24 x 50 x 43 cm, 20 x 20 x 12 cm, 22.5 x 22 x 12.5 cm.
Materials: crystal

Collection: Private Collection.

Yutaka Sone tracht het erfgoed van een locatie of cultuur te bevriezen door zich uit te drukken in een versteende poëtische taal. Zijn werk draait om een spanning tussen essentie en overbodigheid, tussen verbeelding en herinnering, en tracht op die manier een universele uniciteit uit te drukken. Door te focussen op een uitvergrote sneeuwvlok, gesneden uit een massief stuk kristal, lijkt Yutaka Sone de natuur te willen zuiveren van alle menselijkheid. De wonderlijke symmetrie van een bevroren molecule is alles wat overblijft. Het intrigerende van dit werk zit volgens de curator in de kleinheid en de gekristalliseerde gedetailleerdheid waardoor het werk zich uitbreidt en overstijgt. Het is perfect in al zijn eenvoud, maar het bevat tegelijk een overaandacht voor detail. De spanning in dit werk is zichtbaar aanwezig: de gestolde vorm van iets vloeibaar, uitgedrukt in nooit-smeltende kristal.

Tekst: Hans Willemse

Events View all

Actors View all