Magical staff

Magical

Object
Materials: Protium japonicum wood

Collection: Christoffel Collection MAS .

Deze magische staf ‘Tunggal panaluan’ speelt een enorme rol in de Batak wereld van goden en geesten. Hij werd door de ‘DATU’ priester-shamaan niet alleen gemaakt, maar ook ritueel met kracht opgeladen. Op de top werd een zakje met ‘pupuk’ aangebracht, een brij van verkoolde organen van een geofferd kind. In het hiernamaals zou dit dan over de clan waken. Het was een multifunctioneel middel. In een complexe rituele dans eindigend in trance werd witte en zwarte magie uitgevoerd, bestuurlijke beslissingen genomen, dieven opgespoord, het weer beheerst. Volgens verhalen uit de tijd had Sisingamangarajah XII een groot talent voor het oproepen van regen. De iconografie van de stok verhaalt een Batak mythe over een incestueus koppel. Bovenaan zien wij broer en zus die bij het beklimmen van de boom in hout veranderen, net zoals ieder dier en mens die na hen de boom beklimt. In de onderste helft een man die in de staart van een slang bijt, die in de staart van een hagedis bijt, die een andere hagedis bijt…

Events View all

Linked Items View all