Kunstmatig Landschap - maquette van ruimte en tijd [Artificial landscape]

Dr. Hugo Heyrman

1968

Sculptuur, 150 x 200 x 20 cm.
Materials: styropor covered with coloured felt (attached with pins)

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0151).

Op het moment dat Dr. Hugo Heyrman het werk *Kunstmatig Landschap* creëert, zet hij samen met onder andere Panamarenko artistieke projecten en happenings op poten rond ecologische kritiek. Zo voert Heyrman als lid van de Vrije Aktiegroep Antwerpen (VAGA) actie voor een autovrije binnenstad en verspreidt hij het plan ’10 hectaren groene zone’. Voor het project *Reservaat: Eksperimenteel Centrum voor Vrije Samenwerking* ontwerpt Hugo Heyrman op de Groenplaats in Antwerpen een maquette, een reconstructie van Huxley’s eiland Utopia. Het slot van de basisverklaring luidt als volgt: *“Wij willen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles wild vrij en moorddadig is. Utopie is onze grootste kracht.”* Heyrman gebruikt op dat moment het pseudoniem The Happy Space Maker. *Kunstmatig Landschap* is een uit schuimrubber en vilt opgebouwd, glooiend en fris groen landschap. Het is niet moeilijk om in dit werk de drang naar een ongerepte natuur en het streven naar de creatie van nieuwe, utopische ruimtes te herkennen. Langs de andere kant benadrukt Kunstmatig Landschap -zowel in de titel, als in het materiaalgebruik- bewust het artificiële karakter van een utopie, een speelse en per definitie geconstrueerde denkpiste. Tegelijkertijd onschuldig en gevaarlijk. Voor Heyrman bestaan er geen grenzen tussen abstractie en figuratie of tussen objectief en subjectief. *Kunstmatig Landschap* laat de toeschouwer een potentiële ruimte verkennen, een dimensie van diepte en kleurgradaties. Zijn werken willen zowel de emotie als het intellect beroeren en tonen dat in essentie alles een kwestie van gradatie is. Ze gaan over wat er gebeurt wanneer je naar een kunstwerk kijkt.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all