24.800 m² sculpture [24.800 m² Sculpture]

Dewaele,%20daniel%2024.800%20m2%20sculptuur.1979%20%20foto%20daniel%20dewaele

Daniël Dewaele

1976

Intervention, 18 x (29.5 x 21 cm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK4883).

Tot midden jaren 1980 werkte Daniël Dewaele meestal als een ‘socioloog’. Hij interviewde verschillende mensen op straat in België of stuurde vragenlijsten naar leden van internationale kunstcomités. Het werk 24.800 m² van Dewaele bestaat uit 18 brieven ingelijst in plexiglas. Het betreft hier de communicatie die op gang kwam nadat de kunstenaar diverse musea en galerijen in binnen en buitenland een ‘aanvraag om tentoonstelling’ toestuurde. In zijn standaardbrief stelt Dewaele in de eerste plaats de participatie voorop. De participatie van de aangeschreven instellingen bestaat erin het totaal aantal vierkante meter van de beschikbare tentoonstellingsruimte door te geven. “Hierdoor krijg ik ook een idee van de bewegingsvrijheid van de aanwezige in die bepaalde ruimte(n).” Dewaele wil zulke participatiemodellen creëren als alternatief voor het dogmatische en passieve idee van kunst als voorwerp. Zo probeert de kunstenaar het eenrichtingsverkeer (van kunstenaar richting publiek) te doorbreken en een verwisseling van rollen te bewerkstelligen. Dewaele stelt niet alleen de kunst zelf in vraag, maar ook de werking van onze kunstinstellingen. Op die manier verzet hij zich ook tegen het idee van kunst als handelswaar. Dewaele gebruikt het begrip kunst als instituut om activiteiten te rechtvaardigen die niet tot het gebruikelijk domein van de kunst behoren, maar toch ongetwijfeld activiteiten van een kunstenaar zijn.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all