Regarding the Point of Restraint

2017 a temporary institute of futures studies photo  m hkacc 26

Nina Roos

2017

Schilderij
Materials:

Collection: Courtesy of Galeri Forsblom, Helsinki.

Het volledige oeuvre van Nina Roos is vanaf de vroege jaren 1990 een doordacht en haarfijn beargumenteerd pleidooi voor schilderkunst als vorm van denken en manier om in het leven te staan. Schilderen is voor haar een zich steeds ontwikkelend precisie-instrument. Schilderen heeft niet als doel om herkenbare, makkelijk te interpreteren beelden te creëren of een persoonlijke stijl te ontwikkelen. Het is en moet, daarentegen, altijd in verandering zijn. Regarding the Point of Restraint (2017) is een reeks van vijf schilderijen (waaronder een tweeluik) in een paviljoenachtige structuur die ze ondersteunt en tegelijk toont. Roos lijkt te willen stellen dat haar statement over schilderen ook geldt voor het maken van tentoonstellingen, een andere praktijk die denken en precisie vooropstelt en erop uit is het nieuwe en onherkenbare te stimuleren.

Media View all

Events View all

Ensembles View all