Gustoniai

2017 a temporary institute of futures studies photo  m hkacc 23

Darius Žiūra

2001

Installatie
Materials: 6-channel video installation

Collection: Courtesy of the Artist.

Dat žiūra ‘kijken’ betekent in het Lets is misschien geen toeval. In zijn video’s, foto’s, installaties en teksten observeert, registreert, deelt en componeert Darius Žiūra zonder de ogen te sluiten voor ongemakkelijke of zelf ondraaglijke feiten. Gustoniai draagt de naam van een dorp in het noorden van Letland waar Žiūra opgroeide en is tot op heden zijn langst lopende werk. Vanaf 2001 heeft Žiūra het dorp om de drie jaren bezocht om er stille videoportretten van een minuut van alle inwoners te maken. Zes simultane verpersoonlijkingen van ‘dezelfde’ gezichten dienen als metafoor voor voortgezette groei. Zwarte schermen betekenen dat iemand gestorven, nog niet geboren of afwezig is. We volgen de ontwikkeling over 15 jaren van het leven in een kleine gemeenschap – opgroeien en oud worden, weggaan en terugkomen, floreren en aftakelen – maar ook van het medium video en van het maken van portretten.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all